Скачать книгу бесплатно

Жанр:
Иностранная литература
Серия:
Основная
Язык книги:
lvA.KAMĪ Svešinieks No visiem mūsdienu rakstniekiem viņam laikam gan ir vispārsteidzošākais liktenis. Gluži jauns viņš kļuva nevis par «domu valdnieku» (par šo izteicienu viņš smējās), bet gan par veselas paaudzes dzīvo spoguli A.KAMĪ Svešinieks No franču valodas tulkojušas MILDA GRlNFELDE RĪGA «ZVAIGZNE» 1989 Redakcijas kolēģija Voldtmārs Bāls, Nora Bērziņa, Skaidrīte Bikova, Jānis Brodelis, Aldonis Bullis, Imants Daudišs, Uldis Norietis, Mārīte Romāne, Zigmunds Skujiņš, Uldis Tīrons, Ina Vaitmane, Guntis Valujevs, Ingrīda Vāverniece Mākslinieks Andris Lamsters