Dēmonu dzīres

Жанр: Иностранная литература

Pēdējos gados atklātībā parādījušies zinātniski fantas­tisko stāstu krājumi «Lidojums uz Zemi» un «Ciemos Fan­tāzijas Zemē». Tie izpelnījušies lasītāju atzinību, un, lūk, sēriju «Fantastikas pasaulē» papildina jauns krājums — «Dēmonu dzīres». Tas atšķiras no saviem vecākajiem brā­ļiem ne tāpēc vien, ka vēl plašāk pārstāv cittautu auto­rus — gan angļus un amerikāņus, gan poļus un itāļus. Galvenā atšķirība — stāstu autori ir zinātnieki, kuriem literatūra nav pamatnodarbošanās. Taču, kā liecina šajos darbos atrodamā tēmu daudzveidība un vērā ņemamā risi­nājuma meistarība, šie «neprofesionāļi» neatpaliek no atzī­tiem rakstītā vārda…


DZIEDOŠAIS PULKSTENTIŅS

Жанр: Иностранная литература

DZIEDOŠAIS PULKSTENTIŅS AIZEKS AZIMOVS, amerikāņu rakstnieks


ES ROBOTS

Жанр: Иностранная литература

ES ROBOTS AIZEKS AZIMOVS A(Amer) Ai 487 No angļu valodas tulkojušas R. Koka un Ņ. Ķrilova. Māksliniece V. Hirša. DAŽI VĀRDI PAR AIZEKU AZIMOVU «Vēsture sasniegusi robežlīniju, kad cilvēce vairs nedrīkst naidoties. Visiem cilvēkiem uz Zemes jābūt draugiem. Es vienmēr esmu cen­ties to uzsvērt savos darbos.» Tie ir Aizeka Azimova — ievērojamā ame­rikāņu fantasta un zinātnieka — vārdi. Pēc viņa domām, zinātniskā fantastika ir viens no posmiem, kas palīdz apvienot cilvēci. Tā ri­sina problēmas, kas ir svarīgas visiem planē­tas iedzīvotājiem. Šim žanram A. Azimovs — Harvarda uni­versitātes bioķīmijas profesors — veltījis div­desmit sava mūža gadu. Viņa devums ir vai­rāki desmiti romānu un stāstu. To pamatā ir piedzīvojumu tematika,…


PAŠI dievi

Жанр: Иностранная литература

PAŠI dievi AIZEKS AZIMOVS RIGA «ZINĀTNE» 1979 Azimovs A.  Paši dievi. — Tulk. no angļu vai. — R.: Zinātne, 1979. — lpp., il. — (Sērija «Fantastikas pasaule»). Romāns ir viens no jaunākajiem pazīstamā amerikāņu zinātnieka un rakstnieka fantasta darbiem. Notikumu centrā ir elektronu sūknis, kas no kāda parauniversa sūknē enerģiju uz Zemi. Galvenā doma ir humānismā ciņa pret trulumu un godkārību. No angļu valodas tulkojusi R. KOKA Priekšvārda autors J. BRAND1SS Izdota saskaņa ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu  Tulkojums latviešu valodā/ Izdevniecība «Zinātne», 1979 f ©npeAHCJOBiie — H3AaTejibCTBo «Mnp», 19761 Aizeks Azimovs PORTRETA SKICE 1 Aizekam Azimovam patīk intelektuāls humors. Grāmatā «No augšas raugoties», prātodams…