GRAFS MONTE-KRISTO

Жанр: Иностранная литература

GRAFS MONTE-KRISTO Aleksandrs Dima (tevs) Kopoti raksti piecpadsmit sējumos Astotais sējums un Devītais sējums Rīga, «Aeroekspresis» 1994 Izdevumu sagatavojusi informācijas un izdevējdarbības aģentūra „AEROEKSPRESIS" Tulkojis: J. Rainis Кооп. «Импакс» 191028, С.-Петербург, наб. Фонтанки, 18. Лицензия Л Р 060203 от 18.09.1991. Отпечатано с оригинал-макета п АООТ «Санкт-Петербургская типография № 6». 191144, Санкт-Петербург, ул. Моиссспко, 10.


KARALIENES KAKLAROTA

Жанр: Иностранная литература

Trešais un ceturtais sējums KARALIENES KAKLAROTA Aleksandrs Dimā (tēvs) Kopoti raksti piecpadsmit sējumos Romāns divās grāmatās RĪGA, „AEROEKSPRESIS" 1993 Izdevumu sagatavojusi informācijas un izdevējdarbības aģentūra "AEROEKSPRESIS" No franču valodas tulkojuši J. SAIVA (pirmo grāmatu) un J. GARCIEMS (otro grāmatu) Redaktors A. MUKĀNS Mākslinieks J. SĪMANIS Sastādītāji: G. ŠPAKOVS un S. SMOĻSKIS Ofseta papīrs. Formāts 60x90 1/16, 38 iespiedloksnes. Tirāža 16.000 eks. Līgumcena. Izdevējdarbības liccnzc Nr. 2-0116 Tipogrāfija "ROTA", Blaumaņa ielā 38/40 Priekšvārds Vispirms attiecībā uz mūsu romāna virsrakstu, lai mums būtu atļauts īsos vārdos vērsties pie mūsu lasītājiem. Nu jau būs divdesmit gadu, kopš mēs sarunājamies, un tās nedaudzās sekojošās rindiņas, es ceru, neizjauks mūsu veco draudzību, bet padarīs šīs saites vēl ciešākas. Kopš mūsu pēdējās tikšanās mēs atkal esam pārdzīvojuši vienu revolūciju. Es…