Ecce and Old Earth

Жанр: Иностранная литература

The planet Cadwal has an ecosystem unique in the human-explored galaxy; a thousand years past it was set aside as a natural preserve, protected by law and covenant against colonization and exploitation. But now the elite Conservator culture that has developed on Cadwal is facing a conspiracy of humans and aliens to open the planet, and its rich resources, to full commercial use. Glawen Clattuc, scion of one of the scientific houses of Cadwal, must discover who exactly is behind all the sabotage, and bring them to interplanetary justice. But Glawen soon discovers that he is investigating his own family — there are ancient crimes to be discovered, as well as the key that will resolve the crisis that threatens Cadwal and its way of life.I racconti inediti

Жанр: Иностранная литература

L’antologia di Jack Vance presenta al lettore i seguenti racconti di fantascienza: «ICABEM», «La selezione», «Il sifone plagiano», «Il fato del Phalid», «Il Tempio di Han», «Il figlio dell’albero» ed «I signori di Maxus».


I signori dei draghi

Жанр: Иностранная литература

Anche pubblicato come “Uomini e draghi”, “I padroni dei draghi”, “Il Signore dei draghi”.


Il Faleno lunare

Жанр: Иностранная литература

Vance riesce a dispiegare tutto il proprio talento anche nello spazio di un racconto. Perfetto esempio Il Faleno lunare («The Moon Moth», 1961) emblematica avventura di un maldestro inviato terrestre su un mondo nel quale è la maschera — stavolta in senso letterale — che si porta sul viso a esprimere e conferire lo status sociale, aristocratico per le più eleganti e sfarzose, misero per le più semplici e povere, e dove quindi girare a volto scoperto desta più scandalo di qualsiasi nudità L’uomo, intrappolato in un intrigo science-mistery, scoprirà sulla propria pelle quanto il potere di queste maschere, cioè del ruolo sociale che rappresentano, sia sottilmente in grado di plasmare l’identità di colui che le porta, e persino i disegni del suo fato. Un’allegoria che ha poco da invidiare a Pirandello…


Le case di Iszm

Жанр: Иностранная литература

Che cosa darebbero gli architetti, gli urbanisti, i pianificatori, gli uomini politici per avere una delle case che si seminano, che nascono e crescono come una pianta qualsiasi? E chi avesse in esclusione i semi di una simile pianta, quale gigantesca speculazione edilizia potrebbe organizzare? Su questo tema così attuale per noi, Jack Vance ha costruito un piacevole e movimentato romanzo, in cui le straordinarie case di Iszm sono oggetto di una guerra segreta fra i desperados di mezza galassia.
Měsíční můra

Жанр: Иностранная литература

Symbolické atributy, které podtrhují osobnost člověka, jsou samozřejmě velmi početné. Oděv představuje velmi významnou kategorii těchto symbolů, a když se někdy lidé sejdou, bývá docela zábavné studovat (nenápadně, samozřejmě), jak jsou oblečeni, a zjišťovat, do jaké míry volili tu kterou součást ošacení se záměrem dosáhnout určitého specifického účinu. Přes symbolický význam oblečení se však muži i ženy posuzují z valné části především podle znaků, které se definují mnohem obtížněji — držení těla, přízvuku, zabarvení hlasu, tvaru a barvy těla, a především tváře. Hlas může být modulován, dieta a cvičení dokáží, alespoň teoreticky, zformovat tělo do společensky přijatelných kontur. Co lze provést s obličejem? V tomto směru bylo už vynaloženo enormní úsilí. Tvar čelistí se dá upravit, obočí přidělat nebo odstranit, nos zkrátit, ztupit, narovnat. Vlasy můžeme tvarovat do tisíců různých…


Mjesečev moljac

Жанр: Иностранная литература

Simbolični dodaci koji se koriste radi proširivanja svih vidova ljudske ličnosti su naravno brojni. Odjeća sačinjava najvažniju vrst tih simbola i ponekad je zabavno promatrati, neprimjetno po mogućnosti, odjevne predmete nasumce sakupljene grupe ljudi. Zamislite da je svaki od tih predmeta izabran s primjernom brigom i isključivom željom da izazove neki točno određen efekt. Usprkos simboličnoj snazi odjeće, muškarce i žene se u principu ocjenjuje prema okolnostima koje je mnogo teže kontrolirati: držanju, naglasku, boji glasa, obliku i boji njihova tijela, i što je najvažnije po izrazu lica. Glas se, naime, može modulirati, dijetom i treningom dovesti tijelo u društveno prihvatljive oblike (bar teoretski). Međutim što se može učiniti s licem? Nevjerojatan napor je uložen u tom smjeru. Podbraci se podižu, obrve čupaju ili dodaju, nosovi krate, frču ili ravnaju. Kosu se muči da zauzme jedan od tisuća položaja: ona se kovrča, tapira, moči, suši, vješa…
Slaves of The Klau

Жанр: Иностранная литература

Slaves of The Klau by Jack Vance is a short but very intense novel. A lowly, though rebellious human servant to an advanced alien is seized and taken into the most desperate slavery under utterly ruthless masters. His initial attempts at escape turn into an ongoing journey of personal development as his mental strength and power grow to enable him to take command of increasingly complex and hazardous situations. The story is completely believable and consistent, as the hero fights to overcome setback after setback. It is wonderfully woven between the different personalities of a number of alien races, a highly technological future, and intergalactic war. Very clever ideas, very visual, delightfully written. This is a timeless piece. It has been on my bookshelf for nearly thirty years and has been read many times.The Asutra

Жанр: Иностранная литература

Far to the south of the swampy middle region and beyond the ken of most of the people of Shant, lay Caraz, the wild continent, peopled by exiles, nomads and slave traders.