Скачать книгу бесплатно

Жанр:
Иностранная литература
Серия:
Основная
Язык книги:
bg„Младата жена стисна ножа за писма с две ръце и го вдигна над главата си. При вида на насоченото към сърцето му острие мъжът нададе пронизителен вик, който не остана нечут. Скрилият се зад двойното огледало старец замръзна на място. Вратата на спалнята се отвори е трясък и вътре връхлетяха двама мъжаги с ниско подстригани коси, добре изгладени костюми и револвери в ръце. Разнесоха се изстрели.“ Може ли абсолютната власт да бъде над закона? Ще се измъкне ли безнаказано президентът на САЩ? Ще се окаже ли най-могъщата институция в страната по-слаба от един дребен крадец с артистичен почерк?