Скачать книгу бесплатно

Жанр:
Иностранная литература
Серия:
Основная
Язык книги:
lvDžeimss Vaits KOSMISKAIS HOSPITĀLIS. - "Albatross", 152 lpp. FANTASTIKA Tulkojis HJubels Redaktors A.Kārkliņš ISBN 9974-532-73-9 © "Albatross"  Heinrihs Jubels, tulkojums latviešu valodā Iespiests "Tipogrāfija Ogrē" S/A Ogrē, Brīvības ielā 31. Tel. (250) 22167 Kurš gan no mums nav uzdevis sev jautājumu: vai mēs, cilvēki, esam vienīgās saprātīgās būtnes Visumā. Amerikāņu fantasts Dž.Vaits gājis krietni vien tālāk… Šī grāmata tāpēc varētu būt gandrīz "patiess" vēstījums par nākotnes zinātnes un tehnikas iespējām un cilvēku neierobežoto spēju pielietojumu. To lasot, jūs patīkami pārsteigs autora neizsīkstošā fantāzija un labestīgais, smalkais humors.