Иностранная литература

Маленькие дикари

Эрн Сето&#

Книга, которую взахлеб читали десятилетия назад и будут читать с таким же восторгом еще десятилетия спустя. Книга, со страниц которой веет духом настоящих приключений…Прохвессор накрылся

Ген Катт&#

В богом забытой глуши живет-поживает развеселое семейство мутантов Хогбенов, вовсе не напрашивающихся на неприятности, но постоянно в них влипающих — как будто если у…

Смерть мафии!

Дон Пенд&#

Сержанта армии США, снайпера и оружейника Мака Болана во Вьетнаме однополчане окрестили Палачом. Узнав, что его семья стала жертвой мафии, он возвращается в Соединенные…
Шерлок Холмс приходит…

Мор Лебл&#

Франция. XIX век. Любовь и смерть, богатство и тюрьма, тайны и погони, авантюрные приключения и любовные романы известного коварного мошенника и соблазнительного красавца…


ÇALIKUŞU

Решад Нури Гюнтекин

Evleneceğinden önceki gün Feride nişanlısı Kâmrann daha önceden kendisini aldattığını öğrenir. Bunun üzerine Feride kaldığı teyzesinin evini terk eder ve Fransız Lisesinde aldığı eğitime güvenerek Anadoluda öğretmenlik yapmaya karar verir. Anadolunun çeşitli şehirlerinde öğretmenlik yapar. Bu görevi sırasında Feride Anadolu insanının sorunlarıyla karşı karşıya gelir. Genç ve güzel bir kadın olan Feride gittiği yerlerde rahata eremeyecek sürekli yapılan dedikodular nedeniyle günleri üzüntü içinde geçecektir.


ĀRSTA MORO SALA

Herberts Velss

ĀRSTA MORO SALA Herberts Velss LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGĀ -1963 Tulkotāji: Jūlijs Aldermanis Valija Brutāne. Mākslinieks V. Grants Herberts Džordžs Velss (1866—1946) Fantāzijas drosmīgā trauksme, sapņi par dabas spēku pa­kļaušanu cilvēkam nekad nav tik cieši saaudušies ar konkrētiem zinātnes sasniegumiem kā musu dienās — kosmisko lidojumu laik­metā. Un nekad nav tik spilgti un uzskatāmi pierādījies, cik daudz var panākt zinātne, ja to nekavē šķiru pretrunas. Tad tā spēj iekarot kosmosu, atbrīvot atomenerģiju, kalpot progresam, teh­nikas attīstībai. Par tādu atraisītu, varenu zinātni sapņoja lielais angļu progre­sīvais rakstnieks H. Dž. Velss, un zīmīgi, ka tieši uzvarošā soci­ālismā zemē viņa sapņi…


ČETRDESMIT PIECI

Aleksandrs Dimā (tēvs)

ČETRDESMIT PIECI Aleksandrs Dimā (tēvs) Trešais sējums RĪGA, „AEROEKSPRESIS"1993 Kopoti raksti piecpadsmit sējumos Izdevumu sagatavojusi informācijas un izdevējdarbības aģentūra "AEROEKSRESIS" Tulkojis Vitolds Zibelis Redaktors A.Mukāns Mākslinieks J.Sīmanis Sastādītāji G.Špakovs un S.Smoļskis Ofseta papīrs. Formāts 60x90 1/16. 12,5 iespiedloksnes Tirāža 16 000 eks. Līgumcena Izdevējdarbības licence Nr. 2-0116 4>«6pMKa «AercKafl knhta» Nt 2 MHHHeTepeTaa neMam « nm^opMauHn 193036. C«HKT-neTep6ypr, 2-x CoaeTCKa*. 7 Фабрика «Детская книга» Н> 2 Министерства печати и информации 193036. Санкт-Петербург, 2-я Советская. 7


Četrdesmitās jūdzes vīri

Džeks Londons

ČETRDESMITĀS JŪDZES VĪRI


ČIGĀNI

ALEKSANDRS PUŠKINS

ALEKSANDRS PUŠKINS ČIGĀNI Atdzejojis Pāvils Vīlips Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis


ĒĢIPTES NAKTIS

ALEKSANDRS PUŠKINS

ALEKSANDRS PUŠKINS ĒĢIPTES NAKTIS Sastādītājs Jāzeps Osmanis Mākslinieks Arturs Apinis  tulkojis Kārlis Egle izdevniecība Liesma 1969 Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis


ĒĢIPTES TUMSĪBA

Mihails Bulgakovs

MIHAILS BULGAKOVS JAUNĀ ĀRSTA PIEZĪMES ĒĢIPTES TUMSĪBA


ĶĒNIŅA ZĀLAMANA RAKTUVES

Raiders Hegards

ĶĒNIŅA ZĀLAMANA RAKTUVES Raiders Hegards Pagājušā gadsimta populārais rakstnieks Raiders Hegards latviešu lasītājam nav svešs — 1967. gadā izdevniecība «Zinātne» laida klajā viņa spraigiem notikumiem bagāto vēsturisko romānu «Montesumas meita». Sajā izdevumā apvienotos darbus — «Ķēniņa Zālamana raktuves» un «Daiļā Margareta» — ari raksturo veiksmīgi sa­mezglots sižets, negaidīti notikumu pavērsieni. Pirmā romāna darbība notiek Dienvidāfrikā. Rakstnieka iztēli rosinājis un romānam vielu devis neprātīgais dimantu un zelta drudzis, ko bija izraisījusi dimantu lauku atklāšana Dienvid­āfrikā. «Ķēniņa Zālamana raktuvēs» R. Hegards arī ievijis paša vērojumus Dienvidāfrikā, kur rakstnieks dzīvojis…


Ķeceris

Duglass Prestons

Duglass Prestons Ķeceris Duglasa Prestona jaunākais romāns norauj Dievam togu, un pāri paliek vien atbildes uz visdziļākajiem jautājumiem par cilvēka eksistenci… Kāpēc mēs esam šeit? Publishers Weekly Duglasa Prestona veikumu dēvē par izcilu meistardarbu. Latvijā jau iecienītas vairākas Duglasa Prestona, kā arī viņa literārā partnera Linkolna Čailda grāmatas: "Tiranozauru kanjons", "Tumsas rats", "Kodekss" un citas. Dziļi Arizonas kalnā izbūvētais lielākais daļiņu paātrinātājs pasaulē izmeklēs pašu radīšanas brīdi - Lielo sprādzienu. "Izabella", Nobela prēmijas laureāta Gregorija Norta Hazēliusa lolojums, ir visdārgākā iekārta pasaulē. Vai tā atklās Visuma noslēpumus? Bet varbūt tā iesūks zemeslodi miniatūrā…


ĶENGURENA CEĻŠ

DŽERALDS DARELS

STĀSTI PAR DABU DŽERALDS DARELS ĶENGURENA CEĻŠ Veltīju Krisam un Dižimam, atceroties dēles, lirastes un velosipēdus dū­menī (nemaz nerunājot par jāņtārpiņiem) Jūsu priekšā ir vēstījums par sešu mēnešu ceļojumu, kas mūs aizveda uz Jaunzēlandi, Austrāliju un Malaju. Ceļojumam bija divējādi nolūki: pirmkārt, es gribēju redzēt, kas šajās zemēs tiek darīts dzīv­nieku aizsardzībā, un, otrkārt, Bī-Bī-Sī bija nodoms uzņemt daudz­sēriju televīzijas filmu par šādu tēmu. Es skaidri apzinos, ka pārāk īsais laiks, ko esam aizvadījuši katrā no šīm zemēm, padara mūsu ekspedīciju līdzīgu ļoti steidzīgam kapteiņa Kuka ceļojumam, tāpēc var gadīties,…