NEMIRSTĪGAIS

Zinātniskās fantastikas stāstu krājums

RlGA «VAGA» 1993

Sastādītājs,.priekšvārdu un komentāru autors — I. Belogrīvs No angļu valodas tulkojuši Z. Rozenberga un G. Groza Mākslinieks E. Zariņš

Satura rādītājs

(I. Belogrīvs) Hugo godalga……………………………………………………………………. 3

Dž. Venss. Pēdējā pils (Tulk. Z. Rozenberga)……………………………………… 11

R. Zelaznijs. Nemirstīgais (Tulk. G. Groza)………………………………………… 63

(I. Belogrīvs) Nebula godalga . ……………………………………………………………. 201

R. Zelaznijs. Viņš, kurš veido (Šo un turpmākos stāstus tulkojusi

Z. Rozenberga)…………………………………………………………………. 205

R. Silverbergs. Pasažieri ……………………………………………………….. 287

V. Makintaira. Par Miglu un Zāli, un Smilti………………………………………. 299

T. Stērdžens. Lēnais darinājums . ……………………………………………………. 319

P. Andersons. Āža dziesma………………………………………………………………. 339

© Tulkojums, mākslinieciskais noformējums, izdevniecība «Vaga», 1993

Džeks Venss

PĒDĒJĀ PILS

Amerikānis Džeks Venss (Jack Vance, 1920, īstajā vārdā — John I īlalbrook Vance) sāka publicēties 1945. gadā. Savu pirmo Ilugo godalgu j viņš saņēma 1963. gadā par darbu «Pūķa pavēlnieki» (The J)ragon \ Masters). Par darbu «The Last Castle» ieguva Nebula godalgu 1966. un ! Hugo godalgu 1967. gadā.1 из 642